Partnerzy:Kalinowe dwory
Jarzeń na jawory,
Jarzębiec surowy
Czerwoń do zawory!


Czerwoń jagodzico
Ładzie do dziewanny!
Borem nie da rady,
Jaworowe panny!


Dziwierz borem łazi,
Łyśnie na spiekory:
Hej, kraśnie zagorzewią
Kalinowe dwory!


Kalinowe dwory Julian Tuwim,
z cyklu wierszy Słopiewnie

Siedzę na ławce
Opieram się o krzesło
Michał wchodzi drzwiami
Aha
Widzę kamerę
Zwijam ją wnet
Patrzę na obrazki
Aha!
(I pierdolca w głowie mam)


Śnieg za oknem
Polska zielona
Okno wybite
Firanki porwane
Przez kamerę
Gumę widzimy
A poza tym
Gramy w karty

Słopiewnie Dziwierzowe
napisała młodzież podczas warsztatów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


News

KONKURS MULTIMEDIALNY dla DZIECI i MŁODZIEŻY WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie GPTM, ul. Szwankowskiego 1/24 w Warszawie, zwane dalej organizatorem

2. Konkurs multimedialny WARSZAWA SZWANKOWSKIEGO ma formę konkursu otwartego, w którym udział jest bezpłatny i dobrowolny

3. Celem konkursu jest:
- pokazanie piękna miasta Warszawy oraz miejsc cennych historycznie
- zapoznanie uczestników z sylwetką Eugeniusza Szwankowskiego – Varsavianisty
- wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby aktywnego obcowania z kulturą, historią i przyrodą
- upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
­ promocja Miast st. Warszawy
- rozwijanie wiedzy na temat technik multimedialnych przydatnych przy realizacji projektu
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł
- motywowanie do twórczej pracy, aktywnego spędzania czasu.

4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych), młodzież (uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),

5. Prace będą oceniane według następujących grup wiekowych
a) dzieci (uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych)
b) młodzież (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

6. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury wg. Następujących kryteriów:
• wartość artystyczna
• zgodność z tematem konkursu
• oryginalność spojrzenia
• spójność, poprawność pracy
• podanie materiałów źródłowych
• czytelność, estetyczność i jej atrakcyjność

7. Regulamin dostępny jest na stronie: eszwankowski.blogspot.com

8. Każdy uczestnik bądź grupa uczestników może złożyć maksymalnie 1 pracę, wykonaną w dowolnej technice multimedialnej, czyli połączeniu różnych form przekazu­ tekst, dźwięk, grafika animacja, wideo, film... Prace należy nagrać na płytę CD lub DVD lub też przesłać link internetowy. Czas trwania pracy konkursowej nie może przekroczyć 5 minut.

9. Do pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: imię nazwisko, adres zamieszkania, nr. telefonu i adres mailowy autora bądź autorów, tytuł pracy, pełna nazwa szkoły oraz klasa, ewentualnie imię i nazwisko opiekuna.

10. Prace należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej do siedziby Organizatora lub na e­mail:sgptm@tlen.pl

Prace należy dostarczyć do 15 października 2016 r.

Adres :
Stowarzyszenie GPTM
ul.Szwankowskiego 1/24, 01 - 318 Warszawa
www.sgptm.org.pl,
e-mail.sgptm@tlen.pl, tel. 501392436


11. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu akceptują regulamin i wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie narusza praw osób trzecich w tym nie narusza niczyich majątkowych i osobistych praw autorskich.

12. Organizator powołuje Jury do oceny prac konkursowych i wywołania zwycięskich prac. Jury przyzna nagrody rzeczowe.

13. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością Organizatora.

14. Wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości 7 listopada 2016 roku, wraz z terminem wręczenia nagród i publicznego pokazu prac. O dacie oraz godzinie wręczenie nagród każdy z uczestników zostanie poinformowany.

15. Uczestnicy konkursu maja prawo do darmowego udziału w jednym z warsztatów filmowych (scenopisarstwo, reżyseria i praca z kamera, montaż – łącznie 66 godziny). Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zebranie grupy min 10 osób, wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie na adres e­mail:sgptm@tlen.pl, tel 501392436.
Liczy się kolejność zgłoszeń !!!!!!

Konkurs finansowany jest ze środków Miasta st WarszawyIII Przegląd Filmów o Pisarzach
Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zaprasza na III Przegląd Filmów o Pisarzach, który odbędzie się w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 - Sala Widowiskowa p. I, w terminie 26 i 27 listopada, godz. 18.00.

27 listopada (piątek):
Śladami Zbigniewa Herberta po Lwowie, prod. SGPTM, reż. Małgorzata Szyszka

POKAZ TEATRALNEJ PRACY WARSZTATOWEJ "GUZIK Z PĘTELKA"
25.10 g.16 NASIELSKI OŚRODEK KULTURY


Przez 3 tygodnie października grupa młodych zapaleńców poznawała tajniki sztuki teatralnej w kontekście historii Nasielskiej Fabryki Guzików. Podczas spotkań pisaliśmy scenariusze, realizowaliśmy proste zadania aktorskie i reżyserskie. W efekcie powstała krótka akcja performatywna Guzikowo na którą zapraszamy. Jeżeli chcecie poznać losy naszych bohaterów to jest np Guzikowej Damy, Guzikowego Artysty, Szefa nad Szefów, Guzika Wypoczynkowo-Kąpielowego, a także Wojskowo-Sportowego... kto tam jeszcze występuje... oczywiście Igiełka, Szpilka i Pętelka… Więc jeżeli chcecie poznać losy naszych bohaterów, a przede wszystkim z nami się spotkać, i w rozrykowej formie porozmawiać o teatrze, historii i życiu... to ZAPRASZAMY!!!!!!

Występują: Angelika Bryska, Aleksandra Turek, Natalia Piecychna, Ola Piecychna, Alicja Pawlak, Małgorzata Żandarowska, Ola Tylewski, Woronika Mostowska, Justyna Oporska , Weronika Mokos, Julia Borowiec, Maciek Podgrudny


Opieka artystyczna: Małgorzata Szyszka , Kinga Szczypek
Montaż: Barbara MazurekGdzie jest król?

Gratulacje dla "KABARETU HORROREK" ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach, który zajął II miejsce ze spektaklem "Gdzie jest król?" aut. Małgorzaty Szyszki,
reż. Małgorzata Kieraj-Kowalczyk w Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic".

URSUS warsztaty filmowe

Pokazy filmów dokumentalnych Meksyk 2014

Rok Polskiego Teatru Publicznego

W ramach obchodów - 2015 Rokiem Polskiego Teatru Publicznego, 13 kwietnia w Filii nr 2 odbył się wykład reżyserki teatralnej, filmowej, dramaturga i animatorki kultury Małgorzaty Szyszki ’Spotkanie z Bogusławskim. Mimika, czyli nauka sztuki scenicznej wg Wojciecha Bogusławskiego’. Prelekcja została połączona z pokazem praktycznym reżyserki i aktorki Teatru Chorea w Łodzi Doroty Porowskiej.

Prelegentka wprowadziła słuchaczy w świat teatru oświeceniowego, przypominając ’Dramaturgię’ Bogusławskiego, czyli naukę sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej napisaną w 1812 r. Podczas jej czytania odnajdujemy te same emocje rządzące życiem człowieka zarówno w Oświeceniu jak i współcześnie. Dla pełniejszego zrozumienia techniki gry aktorskiej ’Mimikę’ dopełniła opracowaniem zatytułowanym Nad tekstem ’Mimiki’ czyli nauki sztuki aktorskiej Wojciecha Bogusławskiego autorstwa Tadeusza Siverta, które dokładnie tłumaczy tajniki teatru Bogusławskiego. Prowadząca wykład odwołała się do fragmentów dramatu Franciszka Bohomolca ’Małżeństwo z kalendarza’, analizując zalecenia co do właściwego odgrywania gestów, mimiki, mowy ciała, postaw aktorskich czy wyrażania uczuć, zaś Dorota Porowska jednocześnie prezentowała praktyczne działanie sceniczne. Niezwykłą atrakcją dla słuchaczy była możliwość współuczestniczenia w odgrywaniu krótkich scenek teatralnych. Prelegentka przypomniała o historycznym momencie powołania narodowej sceny, będącym jednym z elementów projektowanej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego reformy edukacji, obyczaju i życia kulturalnego upadającej Rzeczpospolitej. Ukazała również najważniejsze fakty z życia Bogusławskiego. Prowadząca zakończyła wykład cytatem ze ’Sztuki rymotwórczej’ F. K. Dmochowskiego:


Lecz my, którzy rozumu słuchamy nauki,
Całą rzecz podciągamy do prawideł sztuki,

By w jednym dniu, na jednym miejscu koniec wzięła,
A spektator zupełnie kontent wyszedł z dzieła.


Maria DąbrowskaSTACJA URSUS - warsztaty teatralne i filmowe
Pliki do pobrania: Stacja Ursus Teatr, Stacja Ursus UlotkaEfekt mikołajkowych warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży.

Scenariusz: Małgorzata Szyszka oraz Kamila Białecka, Zosia Łazeba, Jan Łazeba, Wojciech Sawicki, Piotr Sawicki

Wystąpili: Kamila Białecka, Zosia Łazeba, Jan Łazeba, Wojciech Sawicki, Piotr Sawicki

Zdjęcia: Jan Łazeba

Współpraca: Kamila Białecka, Zosia Łazeba, Wojciech Sawicki, Piotr Sawicki

Muzyka: Kolęda "Cicha Noc" w wykonaniu Scholi Dziecięcej przy Parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie

OPIEKA ARTYSTYCZNA:
MAŁGORZATA SZYSZKA, www.dziwierz.art.pl, www.szyszka.art.pl
BARBARA MAZUREK

FILM ZREALIZOWANO W RAMACH PROJEKTU p. n. :
Prowadzenie zintegrowanych dzialań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze dziecięcych Stref Wsparcia "Stonoga" - "STACJA URSUS"
Efekt warsztatów teatralno-filmowych Gosi Szyszki

Obserwatorium Artystycznego ENTRÉE
Miło mi poinformować, że jury 5. edycji Obserwatorium Artystycznego ENTRÉE, w składzie: Katarzyna Aleksander-Kmieć, Ewa Dąbek-Derda, Łucja Ginko i Stanisław Ruksza zadecydowało iż laureatem został Zachariasz Muszyński i spektakl "Listy do Skręcipitki" w reż. Małgorzaty Szyszki, który zdobył uznanie Jury za "profesjonalizm wykonania, świadomość użytych środków teatralnych i ciekawy materiał wyjściowy".

www.teatr-rozrywki.pl

NEWS 2014-2010