Pomysł warsztatów teatralnych zrodził się w 1999 roku. Dotychczasowe edycje warsztatów zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, a także przez Fundację Batorego, która w tym roku umożliwiła nam zapoznanie z warsztatami Dziwierz wychowawców i opiekunów pracujących z trudną młodzieżą na terenie Polski. Ten program wdrożeniowy nazwaliśmy Ścieżkami Dziwierza.

   Na projekt Dziwierz składają się prace grona artystów i instruktorów, na co dzień posługujących się różnymi technikami teatralnymi i parateatralnymi. Warsztatom towarzyszą spotkania integracyjne młodzieży biorącej udział w projekcie, wspólne wyjścia do teatru, projekcje filmowe, spotkania z twórcami filmu i teatru. Na zakończenie warsztatów wychowankowie przygotowują festiwal, podczas którego prezentują etiudy powstałe na zajęciach teatralnych.


   Wybrane formy pracy teatralnej - propozycje

   W wyniku trzech lat współpracy z ośrodkami szkolno-wychowawczymi do grona prowadzących warsztaty, poza artystami, zaproszono także wychowawców z własnymi, autorskimi programami - biblioterapią i pedagogiką cyrku - które wzbogaciły projekt i pozwoliły zwiększyć ofertę zajęć teatralnych. Wśród naszych propozycji znajdą Państwo warsztat autorski Dziwierz rozwijający wyobraźnię, a także szereg innych, bardziej ukierunkowanych teatralnie. Nowa oferta co roku ulega zmianie w zależności od realizowanego tematu wiodącego i celu zajęć.


Spotkanie z Dziwierzem - rozwijanie wyobraźni
Prowadzący: Małgorzata Szyszka

   Warsztat teatralny Dziwierz, zainspirowany wierszem Kalinowe dwory Juliana Tuwima, ma zachęcić uczestników do poszukiwania swojego wewnętrznego Dziwierza oraz do przetworzenia go w akt twórczy. Warsztat tworzą ludzie, którzy przyszli spotkać się z samymi sobą, jak też z innymi w określonej przestrzeni i konkretnym czasie. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest chęć poznania siebie i drugiej osoby.


Warsztat reżyserski małych form teatralnych
Prowadzący: Małgorzata Szyszka

   Warsztat reżyseria małych form teatralnych. Autorka czerpie inspirację ze zrealizowanych z aktorami zawodowymi spektakli. Opowiadają one o: strukturach urzędniczych świata, namiętnościach towarzyszących flirtowi, kreowaniu medialnego wizerunku postaci, a także o spacerowaniu ulicami miasta. Podczas warsztatu uczestnicy zabudowują przestrzeń, wyznaczają rytm, tworzą dramaturgię, poszukują atmosfery scen.Spotkanie z warsztatem: Emocje - Ruch - Głos
Prowadzący: Katarzyna Garlicka-Kwiatkowska

   Warsztaty Emocje - Ruch - Głos prowadzone są metodami parateatralnymi. Ich celem jest integracja grupy, budowanie zaufania, wyrażanie emocji i ekspresji ciała poprzez ćwiczenia ruchowe, głosowe i improwizacje. Na zajęciach warsztatowych wykorzystywane są elementy dramy, podczas których uczestnicy rozwiązują sytuacje konfliktowe, a także ćwiczenia typowo teatralne, dzięki którym uczą się budowania scenek.Spotkanie z Metodą VIT
Prowadzący: Katarzyna Garlicka-Kwiatkowska

   Spotkanie z Metodą VIT, która poprawia komunikację w różnych grupach społecznych, np. rodzinie, szkole, klasie, itp. Warsztaty prowadzone metodą Video Trening Komunikacji opierają się głównie na analizie nagranych wcześniej sytuacji domowych i szkolnych. Terapeuta wzmacnia dobre strony kontaktu w danym systemie, a podczas treningu pracuje metodami poprawiającymi różne elementy komunikacji.Zajęcia z dykcji
Prowadzący: Jerzy Łazewski

   Podczas warsztatów dykcyjnych uczestnicy wykonują ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, rozluźniające i usprawniające szereg mięśni, ćwiczenia recytatorskie i aktorskie. Po wstępnych ćwiczeniach dykcyjnych instruktor przystępuje do omówienia poszczególnych problemów, dopasowując do nich pozostałe ćwiczenia. Wskazując pułapki w języku polskim oraz sposoby ich dostrzegania i pokonywania, stosuje szereg ćwiczeń poprawiających artykulację poszczególnych głosek, zbitek językowych. Zajęcia bardzo często prowadzone są w sposób humorystyczny, a stopień ich trudności dopasowany jest do poziomu grupy.Pedagogika Cyrku
Prowadzący: Anna Adamczyk

   Młodzież na warsztatach wykonuje ćwiczenia cyrkowe. Zapoznaje się z podstawami akrobatyki, clownady i żonglerki. Uczy się budowania piramid dwu- i trzyosobowych, żongluje chustkami, piłkami, talerzami, maczugami i kółkami. Na pierwszych zajęciach wykonuje własne piłki do żonglowania, które później wykorzystywane są w dalszej pracy warsztatowej. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie ruchu scenicznego i oprawy muzycznej widowiska cyrkowego, co aktywizuje uczestników zajęć. Młodzież, poza ćwiczeniami cyrkowymi, uczestniczy także w grach i zabawach integracyjnych, rozluźniających, które sprzyjają budowaniu podczas warsztatów atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Zajęcia pozwalają młodzieży doświadczyć sukcesu, poznać swoje mocne strony, rozwinąć ciało oraz rozładować napięcia emocjonalne i odreagować agresję.Biblioterapia - Terapia poprzez książkę
Prowadzący: Anna Sadowska i Grażyna Sobieska

   Biblioterapia wychowawcza to inaczej niekonwencjonalna praca z tekstem literackim. Wykorzystywane podczas zajęć metody parateatralne wzbogacają osobowość młodzieży. Sprawiają, że młodzi ludzie chętniej dzielą się swoimi przeżyciami, uczuciami i refleksjami. Pozwalają także rozładować nagromadzone w nich napięcia i lęki. Niekonwencjonalna praca z tekstem literackim zachęca młodzież do czytania, zgłębiania wartościowych, ale nielubianych dotąd książek. Uczy nie tylko korzystania z programów komputerowych, encyklopedii i słowników, ale także rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych. Dla wychowanków jest alternatywnym sposobem spędzania wolnego czasu.


   Podziękowania
Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju - Honorowe Wyróznienie
Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju - Honorowe Wyróznienie
Podziękowanie
Podziękowanie
Biuro Pomocy Dzieciom - Podziękowanie
Biuro Pomocy Dzieciom - Podziękowanie
II Miedzynarodowa Konferencja Dramy Stosowanej
Warsaw International Summer Education - Certyfikat
TV EDUSAT
Dziecięca Stolica - Podziękowanie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Podziękowanie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Podziękowanie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Podziękowanie
Podziękowanie
Warsztaty teatralne
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Podziękowanie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Podziękowanie